IST är Nordens största leverantör av IT-lösningar för skola och barnomsorg. IST grundades 1985. På kundlistan finns mer än 400 kommuner. IST koncernen består av moderbolaget IST International Software Technology AB samt dotterbolagen IST Sverige AB , IST International Software Technology AS (Norge), IST International Software Technology ApS (Damark), IST International Software Technology Inc (USA), IST Software Technology (Suzhou), Co., Ltd. (Kina). Moderbolaget ansvarar för produktförsörjning och internationell affärsutveckling medan dotterbolagen ansvarar för utveckling av affärskonceptet samt försäljning på lokal marknad. Totalt arbetar 205 personer inom IST-koncernen.

IST arbetar uteslutande med att utveckla och underhålla flexibla och gränslösa IT-lösningar för hela skolgången – från förskola till universitet. Erbjudandet är ett sammanhållet och användarvänligt processtöd uppbyggt utifrån verksamheternas huvudprocesser och roller. Syftet är att effektivisera administrationen, underlätta kommunikationen och skapa nya möjligheter i lärandet. Utvecklingen sker i nära samarbete med slutanvändare och specialister. Innovativt, intuitivt, individuellt och integrerat är ledorden. Genom hela lärandets resa, på varje individs villkor, tillsammans – är visionen.

Javascript developer to IST Products

At IST Products, our developers contribute to changing schools and how we learn, every day. They create a positive impact on society through products and solutions that give more people the chance to learn more.

Now we are looking for skilled developers to join our teams in our HQ in Växjö.

Backend developers to IST Products

Products is where our next generation of administration software for schools and childcare is developed. Our solutions help the students, parents, teachers and managers to spend more time on what’s important, through responsiveness and automation.

Systemutvecklare beslutsstödsystem i Qlikview och Qlik Sense

Du gillar att lösa logiska problem. – Du trivs med att utveckla i nära dialog med kunden. – Du har en god samarbetsförmåga med kollegor och kunder. – Du har en bred teknisk förståelse. – Du har erfarenhet av systemutveckling.

IST Trainee 2018

We continuously need new expertise, new insight and new perspectives to stay ahead and to remain our customers’ first choice.

We expect you to be deeply passionate about code, programming and sharing your knowledge with others. You need to want others to succeed.

Java Developer to BR Sweden

IST Group is one of the largest suppliers of solutions and services for schools and pre-schools in the Nordic region with over half of the municipalities in Denmark, Norway and Sweden as customers. We are 290 employees spread over four offices in three countries.

Jobba hos oss!

Vi söker ständigt efter nya talanger. Skicka gärna en spontanansökan om vi inte har en aktuell jobbannons ute just nu.