IT – Chef / CIO – Södra Skogsägarna

Företag: Högström & Co Management AB

Som IT-chef har du ansvaret för att utveckla och driva Södras strategiska IT-frågor med visionen att ”Södra ska ha branschens bästa IT-lösningar”. Målet för IT-funktionen är att varje dag skapa värde genom en effektiv infrastruktur, stabila system och innovativa lösningar.