Product Owner / Team Manager

I rollen som Product Owner har du det övergripande ansvaret för att leda det operativa och strategiska arbetet för Visma eEkonomi appen. Tillsammans med Product Owners på avdelningen och intressenter från andra avdeningarar prioriterar du backlog, roadmaps och leder det dagliga arbetet i teamet.