Systemutvecklare beslutsstödsystem i Qlikview och Qlik Sense

Företag: IST

Du gillar att lösa logiska problem. – Du trivs med att utveckla i nära dialog med kunden. – Du har en god samarbetsförmåga med kollegor och kunder. – Du har en bred teknisk förståelse. – Du har erfarenhet av systemutveckling.