Utveckling + IT säkerhet = Combitech

Företag: Combitech

Combitech jobbar i teknikens framkant där vi hjälper våra kunder att realisera morgondagens säkerhetsutmaningar. På grund av den snabba digitaliseringen så jobbar vi utifrån olika Proof of Concepts eller att realisera idéer som kan vara morgondagens tekniska lösning. Hos oss är utveckling + IT-säkerhet nyckeln och vi arbetar med säkra lösningar som innebär design av lösning och utveckling av IT-säkerhetskomponenter för system.