Boende

Du eller ni som hittar en tillsvidareanställning på minst sex månader här i Växjö har möjlighet att få förtur till bostad. Kravet är att du har någon form av nyckelkompetens eller börjar på ett företag som är under etablering eller expansion. Flytten behöver också vara minst sex mil. Det är det berörda företaget som ansöker om den här förturen och erbjudandet gäller hos våra kommunala bostadsbolag: Växjöbostäder och Vidingehem.

För mer information, hör av dig till Annelie Bohman på 0470-415 90 eller annelie.bohman@vaxjo.se

Om du har allmänna frågor om flytten och hur vi kan bistå dig eller er, så får du snabbast svar hos Kontaktcenter på 0470-410 00.