Microsoft Dynamics 365

Under hösten kommer Tieto delta i flera implementations- och förvaltningsprojekt avseende Microsoft Dynamics Finance and Operations respektive CE. Flera av dessa är lokaliserade till södra Sverige och vi vill därför stärka upp kontoren i Växjö och Jönköping. Du kommer ingå i Tietos internationella Dynamics team och samarbeta i leveranserna med kollegor från flera platser i världen.

Ledord i alla våra kundengagemang är att inspirerar, engagerar och vi levererar. Vi har en stark lokal närvaro som vi kombinerar med Tietos globala möjligheter där våra kunder behöver det. I alla erbjudanden sätter vi kundens behov i fokus och hittar en lösning som passar det kunden efterfrågar.

Vi erbjuder dig en utmanande position med stora möjligheter till professionell tillväxt. Med oss får du möjlighet att direkt påverka din karriär, bland annat genom vårt program Learning as a Lifestyle. Du kommer arbeta tillsammans med engagerade kollegor och om du har en bra idé, kommer folk att lyssna på dig. Vi tror att tillit främjar frihet och kreativitet. Vår kultur bygger på öppenhet och inkludering – vår Open Source Culture.

Läs mer och ansök via länken.